Back

Efen

Bilgi Almak İçin : +90 222 236 15 00 – [email protected]

EFEN NH Sigortalar ve Sigorta ile ilgili sistem komponentlerinde uzmanlaşmış bir firmadır.
EFEN ürünleri, enerjinin üretildiği noktadan son kullanıcıya ulaşana kadar kesintisiz beslemeyi garantilediği gibi insan güvenliğini ve ekipmanların kısa devre ve aşırı akıma karşı korunmasını sağlar.
Enerji Endüstrisi ve Telekomünikasyon sektöründe tüketici ve partnerler, ihtiyaçlarına uygun olarak EFEN’in hızlı tepki veren ürünlerinden yararlanır. Bu, araştırma ve geliştirmenin yanında üretim ve satıştaki kon-solidasyonun bir sonucudur: EFEN, uygula-maya özel ürünlerde uzmanlaşmış bir marka olarak öne çıkmaktadır.
EFEN’in yenilikçi fikirlerinin temeli enerji sektörün-de üretici firmalardan trafo merkezlerine ve dağıtım panolarına uzanan zincirde uzun süreli tecrübeleri baz alır. Tüm bunlar EFEN’i özellikle Telekomünikasyon ve Yenilenebilir Enerji pazarlarında kalifiye bir marka haline getirir.
DIN ISO 14001, DIN ISO 9001 ve BD OHSAS 18001 standartlarına uygun kalite ve kontrol sertifikaları (çevre yönetim sistemi) EFEN ürünlerinin yüksek kalitesinin kanıtlarından olup, aynı zamanda insan ve çevreye karşı duyulan sorumluluğun da bir göstergesidir. EFEN firması, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne uygun hareket eder. Efen ürünleri Kıraç Elektrik kalitesi ile satılmaktadır. Efen ürünleri hakkında bilgi ve satın alma için bizimle iletişime geçiniz.

[ozy_vc_divider caption=”Dikey Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları / NH Sigorta Altlıkları” border_color=”#34ccff”]

AG Dikey Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları, Boy 00 – 3, 3-Faz Anahtarlamalı
AG Dikey Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları, Boy 00 – 4a, 1-Faz Anahtarlamalı

H Sigorta Altlıkları, Boy 1/2, 400 A – EDURO Serisi
Aksesuarlar

[ozy_vc_divider caption=”Yatay Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları” border_color=”#34ccff”]

AG Yatay Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları, Tabana Montaj
AG Yatay Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları, 60 mm Bara Montaj

Aksesuarlar

[ozy_vc_divider caption=”DC Yatay Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları ve Sigorta Buşonları” border_color=”#34ccff”]

DC Yatay Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları, Tabana Montaj 550V
DC Yatay Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları, Baraya Montaj 550V
DC Yatay Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları, TPS, Tabana Montaj 80V

DC Yatay Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları, TPS, Baraya Montaj 80V
550 V DC Sigorta Buşonları
80 V DC Sigorta Buşonları

[ozy_vc_divider caption=”Yatay Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları” border_color=”#34ccff”]

gG 500V NH Sigorta Buşonları

gG 690V NH Sigorta Buşonları