Gözü Gelecekte

Kıraç Group olarak sürdürülebilirliği iş stratejimizin temel bileşeni olarak benimsiyoruz ve faaliyet gösterdiğimiz her sektörde çevresel etkilerimizi en aza indirgemeye yönelik çözümler üretiyoruz. Aynı zamanda, toplumun refahı ve sağlığına da önem vererek sosyal sorumluluk projeleri yürütüyoruz. Amacımız, yarınlarımızı şekillendirmek için sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek ve paydaşlarımıza değer katmaktır.

Kıraç Group olarak sürdürülebilirlik stratejimizin en önemli bileşeni olan karbondan arındırma konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Enerji sektöründe, yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığımız yatırımlarla karbon salınımını azaltmaya yönelik çözümler sunuyoruz. 100MW’a yakın güneş enerji santralleri kurarak, elektrikli araçlar için şarj istasyonları altyapısı oluşturarak ve enerji izleme sistemleri ile enerji verimliliği projelerinde yer alarak, enerji sektöründe sürdürülebilirliği destekliyoruz.

Üretim sektöründe, atık yönetimi, geri dönüşüm ve çevre dostu üretim teknolojilerine yatırım yaparak, atık azaltımı ve doğal kaynakların daha verimli kullanımına katkıda bulunuyoruz.

Medikal sektöründe, çevresel etkileri azaltan ürünler ve süreçler geliştirerek, sağlık sektörünün sürdürülebilirliğine katkı sağlıyoruz.

İnşaat sektöründe, yeşil binaların inşası ve sürdürülebilir inşaat teknolojilerinin kullanımı ile çevre dostu yapıların inşa edilmesini destekliyoruz.

Teknoloji sektöründe, sürdürülebilir teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanımına yatırım yaparak, teknolojinin çevresel etkilerini azaltmayı hedefliyoruz.

Bu sektörlere yaptığımız yatırımların yanı sıra, karbon ayak izimizi sürekli olarak izleyerek, hedeflediğimiz karbon salınımı seviyesine ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Kıraç Group olarak sürdürülebilirlik stratejimizin en önemli bileşenlerinden biri, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne yönelik hareket etmektir. Bu hedefleri desteklemek amacıyla, faaliyet gösterdiğimiz sektörlere yönelik çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerimizi sürekli olarak değerlendirerek, sürdürülebilirlikle ilgili yenilikçi projeler geliştirmeye devam ediyoruz. BM 2030 hedeflerine yönelik olarak yürüttüğümüz faaliyetlerle, paydaşlarımızın beklentilerini karşılamak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışıyoruz.